Beste hospitalisatieverzekering

Er is geen pasklaar antwoord op de vraag wat de beste hospitalisatieverzekering is. Dat komt doordat iedereen zo’n verzekering zal beoordelen naar zijn persoonlijke voorkeuren. De ene persoon zal super tevreden zijn met een hospitalisatieverzekering met een extreem lage premie. Iemand anders vindt het belangrijk dat alle kosten worden gedekt door de verzekering. Bij de beste hospitalisatieverzekering is de tevredenheid dus vooral afhankelijk van degene die de verzekering afsluit. Als de verzekering voorziet in zijn behoeften zal hij dat de beste hospitalisatieverzekering noemen. Meer in het algemeen kan de beste hospitalisatieverzekering worden gedefinieerd als de verzekering die de gewenste dekking biedt voor de laagste premie.

VerzekeraarVoordelenMeer info
Helan- Franchise tussen € 0 en € 150
- Instap ook na 65 jaar mogelijk
- Mogelijk zonder grensbedrag
- Vergoeding van o.a. Verblijfskosten (eigen kamer),
Daghospitalisatie / Remgelden
Ereloonsupplementen
DKV- Franchise tussen € 0 en € 154,23
- Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten mogelijk
- Medische kosten van 30 dagen voordien worden terugbetaald
- Rechtstreekse betaling factuur
- Vrij kamerkeuze mogelijk

Welke wensen zijn belangrijk?

Voorafgaand aan het afsluiten van de beste hospitalisatieverzekering is het goed om je eigen verwachtingen in kaart te brengen. Bij jij een persoon die het vervelend vindt om voor diensten te betalen? In dat geval zal je je storen aan de hoogte van de premie die elk jaar moet worden betaald, vooral als er geen beroep op de verzekering is gedaan. In dat geval is het de overweging waard om alleen voor standaarddekking te kiezen. Daardoor zal de premie laag blijven. Als er dan toch een keer extra zorg wordt afgenomen, bijvoorbeeld door een langere periode van revalidatie na een ziekenhuisopname, komen die kosten voor eigen rekening. Die kans is niet zo groot.

Personen die gewend zijn aan luxe kunnen er beter voor kiezen om een wat uitgebreidere dekking te nemen. Voor hen zal de beste hospitalisatieverzekering de dekking inhouden van de extra kosten van een kamer voor één persoon in het ziekenhuis. Dat daarvoor een hogere premie moet worden betaald zullen deze personen minder erg vinden. Het gaat hen erom dat ze maximaal beschermd worden en niet geconfronteerd worden met allerlei kosten die achteraf nog moeten worden betaald.

Ontvang financiële steun & hulp tijdens je zwangerschap & bevalling
Ontvang financiële steun & hulp tijdens je zwangerschap & bevalling

Andere belangrijke criteria voor de beste hospitalisatieverzekering

Uit de zojuist genoemde voorbeelden kan de conclusie worden getrokken dat de tevredenheid over een hospitalisatieverzekering mede afhankelijk is van de verwachtingen. Die verwachtingen kunnen te maken hebben met de hoogte van de premie of de mate van bescherming, zoals beschreven. Er zijn meer criteria van invloed op de beleving van de beste hospitalisatieverzekering.

Franchise

Word je boos als er een eigen bijdrage moet worden betaald als je in het ziekenhuis hebt gelegen? In dat geval zal voor jou de beste hospitalisatieverzekering er één zijn waarbij geen of slechts een laag eigen risico geldt. Je kunt de franchise volledig afstemmen op wat jij prettig vindt. Als je geen franchise wilt betekent dit echter wel een hogere premie. Als je geen bezwaar hebt tegen een eenmalige franchise, dus alleen voor de eerste keer in een jaar dat je in het ziekenhuis bent behandeld, daalt de premie al behoorlijk. Wie een lage premie belangrijk vindt kiest voor een franchise bij elke behandeling in het ziekenhuis.

Derde betalersregeling

De derde betalersregeling is ook een optie bij de beste hospitalisatieverzekering die bij veel verzekerden tot tevredenheid leidt. Als deze optie niet is geactiveerd zal de verzekerde na een ziekenhuisbehandeling de factuur van het hospitaal thuis gestuurd krijgen. Hij moet het volledige bedrag van de behandeling en het verblijf in het ziekenhuis zelf aan het hospitaal betalen. Pas daarna kan de factuur na de verzekeraar worden gestuurd. Als die wordt goedgekeurd krijgt de verzekerde het bedrag van de verzekeraar uitgekeerd.

Verzekerden die de derde betalersregeling hebben geactiveerd merken er niets van dat de factuur van het hospitaal wordt betaald. Deze regeling zorgt ervoor dat het hospitaal de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar stuurt, die de deze uit naam van de patiënt aan het ziekenhuis betaalt. Voor de verzekerde betekent dit minder rompslomp rondom het betalen van de factuur. Verzekerden hoeven ook niet bang te zijn dat ze tijdelijk in financiële nood komen door de hoge rekening van het hospitaal. De derde betalersregeling zorgt wel voor een stijging van de premie.

Dekking

Net zoals bij de vergoedingen voor de kamer voor één persoon in het ziekenhuis zal de beste hospitalisatieverzekering van een privé verzekeraar beter scoren bij personen die verwachten dat alle kosten worden vergoed. Dat komt doordat privé verzekeraars bekend staan vanwege hun ruime beleid ten aanzien van de vergoedingen. De aanbieders van mutualiteiten kennen veel meer beperkingen en plafonds ten aanzien van de kosten van behandelingen. Het voordeel van mutualiteiten is echter, dat de premies voor de beste hospitalisatieverzekering flink lager zijn.

Ernstige ziekten

Als iemand kiest voor de beste hospitalisatieverzekering gebeurt dat altijd op basis van de huidige lichamelijke gesteldheid en leeftijd. Meestal wordt daarbij geen rekening gehouden met het ontstaan van ernstige zieken. Echter, als een verzekerde te maken krijgt met een ziekte die veel behandelingen in het ziekenhuis vereist, zal de gekozen verzekering niet toereikend zijn. De kans is groot dat de patiënt naast zijn ziekte wordt geconfronteerd met hoge rekeningen, die maar voor een deel onder de dekking vallen. Daardoor kunnen grote financiële problemen ontstaan.

Ontdek de beste hospitalisatieverzekering
Ontdek de beste hospitalisatieverzekering

Gelukkig zijn er verzekeraars die in dat geval de gelegenheid bieden om de voorwaarden van de beste hospitalisatieverzekering te wijzigen. Het is in dat geval nodig dat er voorafgaand aan de behandelingen aan de verzekeraar duidelijk wordt gemaakt welke verwachtingen de verzekerde heeft ten aanzien van de verzekering. De verzekeraar heeft dan de kans om met een nieuw plan te komen, inclusief een prijsvoorstel voor de kosten van de beste hospitalisatieverzekering. Dat betekent een hogere premie, maar de kans is groot dat die premie lager is dan wanneer er een nieuwe hospitalisatieverzekering moet worden afgesloten bij een andere verzekeraar.