Hospitalisatieverzekering Helan

Hospitalisatieverzekering Helan
Hospitalisatieverzekering Helan

Bij de hospitalisatieverzekering Helan ligt de focus op het creëren van welzijn. De filosofie achter deze hospitalisatieverzekering is, dat rust een belangrijke stimulans is voor een snel herstel van een ziekte of operatie. Deze verzekeraar doet er daarom alles aan om te voorkomen dat een patiënt zorgen heeft om hoge rekeningen.

De hospitalisatieverzekering Helan is er in 3 varianten, waarbij de medium en plus variant ook voorziet in ondersteuning bij het vinden van praktische oplossingen in huis, zoals huishoudelijke hulp, huiswerkbegeleiding of opvang voor huisdieren als het baasje in het ziekenhuis ligt. Inhoudelijk is de hospitalisatieverzekering Helan te beschouwen als een zeer complete aanvullende verzekering.

VerzekeraarVoordelenMeer info
Helan- Franchise tussen € 0 en € 150
- Instap ook na 65 jaar mogelijk
- Mogelijk zonder grensbedrag
- Vergoeding van o.a. Verblijfskosten (eigen kamer),
Daghospitalisatie / Remgelden
Ereloonsupplementen
DKV- Franchise tussen € 0 en € 154,23
- Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten mogelijk
- Medische kosten van 30 dagen voordien worden terugbetaald
- Rechtstreekse betaling factuur
- Vrij kamerkeuze mogelijk

Over Helan

De hospitalisatieverzekering Helan is oorspronkelijk een product van het onafhankelijke ziekenfonds Partena met de naam Hospitalia. Die organisatie is sinds 1 januari 2022 gefuseerd met ziekenfonds OZ en heeft de naam Helan gekregen. De Hospitalia hospitalisatieverzekering is in ongewijzigde vorm overgenomen en wordt nu onder dezelfde voorwaarden aangeboden. Dat betekent dat een gezin beschermd wordt tegen de hoge kosten van een ziekenhuisopname. Er wordt geen franchise gerekend, behalve bij een eenpersoonskamer in het ziekenhuis.

Er geldt geen leeftijdsgrens voor het afsluiten van de hospitalisatieverzekering Helan. De hoogte van de premie voor de verschillende formules is zo gekozen, dat deze verzekering voor elke Belg toegankelijk is.

Voordelen van de Helan Hospitalisatieverzekering
Voordelen van de Helan Hospitalisatieverzekering

Dekking van de hospitalisatieverzekering Helan

De basisformule van Hospitalia verzekert een gezin voor vergoeding van maximaal € 25.000 voor de kosten bij een ziekenhuisopname. Wie kiest voor een eenpersoonskamer in het ziekenhuis kan de supplementen die hiervoor door het ziekenhuis in rekening worden gebracht tot € 80 per dag vergoed krijgen. Voor meerpersoons kamers mag door het ziekenhuis geen supplement in rekening worden gebracht.

De medische kosten vanaf een maand voorafgaand aan een ziekenhuisopname worden vergoed, evenals de medische kosten tot 90 dagen na de opname. De basisformule van de hospitalisatieverzekering Helan is toegankelijk voor iedereen, ongeacht de leeftijd.

Medium en Plus hospitalisatieverzekering Helan

Bij de iets luxueuzere formules van de hospitalisatieverzekering Helan zijn de vergoedingen ruimer. Er geldt geen maximum voor de gemaakte kosten bij een ziekenhuisopname. De vergoeding voor supplementen voor een eenpersoonskamer is hoger, en je hebt recht op dubbel zo lang vergoeding van medische kosten voorafgaand en na afloop van een ziekenhuisopname.

Het grootste verschil met de basisformule is dat er recht is op Hospitalia Assist. Dat is een servicepakket waarmee aanspraak gemaakt kan worden op hulp in de huishouding, kinderopvang, verzorging van de huisdieren, en nog veel meer praktische zaken. Deze beide formules zijn toegankelijk voor iedereen die 65 jaar of jonger is.

Ernstige ziekten

In de hospitalisatieverzekering Helan is al een voorziening opgenomen voor ernstige ziekten. In sommige gevallen is de vergoeding die daarvoor wordt verstrekt niet voldoende, vooral als er sprake is van kostbare behandelingen. Bij Helan kan hiervoor een aanvullende verzekering worden afgesloten. Die dekt de behandelkosten van 31 erkende ernstige ziekten en vergoedt ook de medische kosten die niet zijn gerelateerd aan een ziekenhuisopname.

Deze aanvullende verzekering geeft recht op vergoeding tot € 7.000 bovenop de vergoedingen die al door de hospitalisatieverzekering Helan worden verstrekt.

Wachtpolis

Het komt regelmatig voor dat werknemers via hun werkgever een hospitalisatieverzekering afsluiten. In geval van het verlies van een baan of als de werknemer met pensioen gaat kan dat tot problemen leiden, omdat de verzekering dan vervalt. Helan heeft hiervoor een wachtpolis.

Die zorgt ervoor dat er meteen kan worden overgestapt naar de Hospitalisatieverzekering Helan, met keus uit de basisformule of de Plus hospitalisatieverzekering. Wie een wachtpolis heeft krijgt niet te maken met een wachttijd of aanvullende premies. De wachtpolis kan worden afgesloten door iedereen van 64 jaar en jonger.

Uitsluitingen

Bij de hospitalisatieverzekering Helan is een aantal behandelingen en aspecten van een opname die niet worden vergoed. Dat is onder anderen het geval als er tijdens het verblijf in het ziekenhuis gebruik wordt gemaakt van luxe artikelen, zoals wijnen, toiletartikelen en cosmetica. Behandelingen die een esthetisch karakter hebben vallen buiten de dekking. Dat betekent dat een verjongingskuur en de meeste cosmetische behandelingen niet worden vergoed.

Dat geldt ook voor behandelingen die opzettelijk in het buitenland worden gedaan om de Belgische wetgeving te omzeilen. Ook gebitsprothesen vallen niet onder de dekking van de hospitalisatieverzekering Helan.

Voordelen van de hospitalisatieverzekering Helan

Dat je bij deze verzekeraar te maken hebt met een ziekenfonds betekent automatisch dat de premies betaalbaar zijn. De hospitalisatieverzekering Helan beschermt het hele gezin tegen dure behandelingen in het ziekenhuis. Er wordt geen eigen risico in rekening gebracht, tenzij er wordt gekozen voor een ziekenhuis dat hele hoge supplementen in rekening brengt voor een eenpersoonskamer.

Voorafgaand aan een opname in zo’n ziekenhuis moet contact worden opgenomen met Helan, om de vergoedingen op de beste manier te regelen.

Afsluiten van de hospitalisatieverzekering Helan

Om een hospitalisatieverzekering Helan te kunnen afsluiten moet je eerst lid worden van het ziekenfonds. Daarna kan een hospitalisatieverzekering Helan worden aangevraagd. Daarvoor moet een vragenlijst worden ingevuld, zodat Helan weet wat je medische historie is.

De vragenlijst moet naar waarheid worden ingevuld, want als later blijkt dat er onjuistheden in de antwoorden staan, kan dat ertoe leiden dat vergoedingen niet worden verstrekt.

Wachttijd

Bij een hospitalisatieverzekering Helan geldt een wachttijd, net zoals bij alle andere aanbieders van zo’n verzekering. Hoe lang de wachttijd is, is afhankelijk van de zorg die vereist is, maar je moet rekenen op een periode van 6 tot 12 maanden. De wachttijd komt te vervallen in noodgevallen. Als een gezinslid een ongeval krijgt of als er een acute ziekte ontstaan kan er gewoon een behandeling in het ziekenhuis plaatsvinden en de zorgkosten worden gewoon vergoed.