Hospitalisatieverzekering Solidaris

De hospitalisatieverzekering Solidaris is een manier om je te beschermen tegen de hoge kosten van geneeskundige behandelingen in het ziekenhuis. Vroeger stond deze verzekering bekend als hospitalisatieverzekering De Voorzorg. Tegenwoordig wordt hij de KliniPlan verzekering genoemd, maar inhoudelijk zijn er vrijwel geen wijzigingen. Bij de hospitalisatieverzekering Solidaris kun je kiezen uit twee varianten: KliniPlan en KliniPlan Plus. Het grootste verschil tussen deze beide verzekeringen is, dat de vergoedingen bij de Plus variant hoger zijn. Uiteraard moet je daar een hogere premie voor betalen. Naast de hospitalisatieverzekering heeft Solidaris ook een hospitalisatie vergoeding voor behandelingen buiten het ziekenhuis en een tandverzekering.

VerzekeraarVoordelenMeer info
Helan- Franchise tussen € 0 en € 150
- Instap ook na 65 jaar mogelijk
- Mogelijk zonder grensbedrag
- Vergoeding van o.a. Verblijfskosten (eigen kamer),
Daghospitalisatie / Remgelden
Ereloonsupplementen
DKV- Franchise tussen € 0 en € 154,23
- Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten mogelijk
- Medische kosten van 30 dagen voordien worden terugbetaald
- Rechtstreekse betaling factuur
- Vrij kamerkeuze mogelijk

Kenmerken van de Kliniplan hospitalisatieverzekering

De basisversie van de hospitalisatieverzekering Solidaris vergoedt de meeste kosten bij een behandeling in het ziekenhuis. De verzekering is ideaal als je bij een opname bereid bent om in een kamer voor meer patiënten te liggen. Want de premie is laag, er is geen franchise en de maximale vergoeding per jaar is meer dan € 17.000. Bovendien worden ereloonsupplementen terugbetaald, evenals de vergoedbare geneesmiddelen. Wie liever op een eenpersoonskamer ligt krijgt van de extra kosten die daarmee gepaard gaan ruim € 55 per dag vergoed, maar er geldt dan wel een eigen risico. Daarom wordt aanbevolen om in dat geval te kiezen voor de KliniPlan Plus variant van de hospitalisatieverzekering Solidaris.

KliniPlan Plus

Bij de KliniPlan Plus hospitalisatieverzekering Solidaris zijn de vergoedingen over de hele linie hoger. Daarvan heb je vooral profijt als er tijdens een ziekenhuisopname wordt gekozen voor een eenpersoonskamer. In dat geval zal bij de KliniPlan Plus verzekering geen franchise gelden, terwijl ook de vergoedingen voor de kamer hoger zijn. Een ander voordeel van de KliniPlan Plus hospitalisatieverzekering Solidaris is, dat de kosten van het verblijf van een ouder bij de opname van een kind, dat jonger is dan 18 jaar, volledig worden vergoed.

De belangrijkste verschillen op een rij

Voor de duidelijkheid wordt bij de belangrijkste onderwerpen het verschil genoemd tussen de KliniPlan verzekering en de KliniPlan Plus hospitalisatieverzekering Solidaris. De maximale vergoeding die jaarlijks wordt uitgekeerd is bij KliniPlan Plus meer dan 3 keer zo hoog als bij KliniPlan. Kamersupplementen worden bij KliniPlan Plus volledig vergoed. Als er implantaten nodig zijn worden die bij KliniPlan voor de helft vergoed en bij KliniPlan Plus volledig, als de maximale vergoeding per ziekenhuisopname niet wordt overschreden. Voor alle vergoedingen geldt, dat die in de Plus variant anderhalf tot 2 keer zo hoog zijn als bij de basisvariant van KliniPlan.

Premie bij de hospitalisatieverzekering Solidaris

Net zoals bij de hospitalisatieverzekeringen van andere aanbieders is de hoogte van de premie afhankelijk van de leeftijd en de gezondheid van de aanvrager. Wie jong is zal een aanzienlijk lagere premie betalen dan iemand die boven de 50 is. Dat komt doordat het risico van ziektes waarvoor een ziekenhuisopname vereist is bij personen boven de 50 jaar hoger is. Niemand wordt geweigerd voor een hospitalisatieverzekering van Solidaris, ongeacht de medische voorgeschiedenis of de leeftijd. De enige voorwaarde is, dat je lid bent van het ziekenfonds. Wie al een verzekering heeft bij een ander ziekenfonds of een privé verzekeringsmaatschappij kan overstappen naar Solidaris. Het overstapformulier is op de website te vinden.

Derde betalersregeling

Om patiënten te ontlasten als ze weer thuis zijn na een ziekenhuisopname worden de kosten waarvoor je verzekerd bent rechtstreeks door het ziekenfonds aan het ziekenhuis betaald. Als patiënt krijg je een paar dagen na thuiskomst een factuur. Daar staan alle bedragen op, inclusief de bedragen die je zelf moet betalen. Om te laten checken of de factuur correct is opgesteld kun je die naar Solidaris sturen. De kosten die je zelf moet betalen hebben voor een groot deel te maken met de kamer waar je tijdens het verblijf in het ziekenhuis ligt. Door te kiezen voor een meerpersoonskamer gaat de hoogte van de eigen bijdrage flink omlaag.

Eigen bijdrage bij een ziekenhuisopname

De kosten die een patiënt zelf moet betalen zijn: het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs, het persoonlijk aandeel in de erelonen voor de specialisten, kamersupplementen en ereloonsupplementen bij een verblijf in een eenpersoonskamer, de kosten van niet-vergoedbare medicijnen, de eigen bijdrage voor implantaten, en de verbruikskosten voor de telefoon, televisie, koelkast, wifi. Die laatste kostenpost betreft de comfort kosten. De hoogte daarvan is tijdens het verblijf in het ziekenhuis te beïnvloeden.

Samenwerking met Solidaris

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis. Ten eerste ben je behoorlijk nerveus over wat er allemaal gaat gebeuren en ten tweede zijn de meeste patiënten niet goed op de hoogte van de procedures in het ziekenhuis. Als je een hospitalisatieverzekering Solidaris hebt is daar hulp bij te krijgen. Meld vooraf dat je voor een behandeling naar het ziekenhuis moet. Solidaris zal dan alle noodzakelijke voorbereidingen treffen, zodat de financiële afhandeling voorspoedig zal verlopen. Op de site van Solidaris zijn bovendien allerlei handige tips te vinden, zoals wie je moet inlichten over de ziekenhuisopname, de administratie en de spullen die je moet meenemen.

Conclusie

De hospitalisatieverzekering Solidaris is een verzekering met een goede reputatie, vooral doordat de verzekering al vele jaren bestaat. De KliniPlan hospitalisatieverzekering beschermt Belgen tegen de meeste medische kosten die bij een ziekenhuisopname worden gemaakt. Wie een lage premie wil betalen en gezond is kan kiezen voor de basisversie van de KliniPlan hospitalisatieverzekering. Bij een wat hogere leeftijd of een minder goede gezondheid is de KliniPlan Plus vaak een betere keus. Het is goed om voorafgaand aan het afsluiten te controleren welke behandelingen worden vergoed, want cosmetische ingrepen, zoals een borst- of maagverkleining en andere esthetische behandelingen vallen niet onder de dekking.