Hospitalisatieverzekering opzeggen

Ondanks dat een hospitalisatieverzekering niet verplicht is, biedt deze zoveel bescherming dat de hospitalisatieverzekering opzeggen in de meeste gevallen geen goed idee is. Zelfs wanneer je als verzekerde in een goede gezondheid verkeert, nog jong bent en in de afgelopen jaren nooit een beroep op de verzekering hebt gedaan, is de hospitalisatieverzekering opzeggen niet verstandig. Iedereen kan immers het slachtoffer worden van een ongeval en voor behandeling naar het ziekenhuis moeten. Je kan ook zomaar ergens besmet worden met een ernstige ziekte, zoals COVID19, waarvoor een behandeling in het ziekenhuis nodig is. In dat geval kunnen de kosten zonder hospitalisatieverzekering hoog oplopen. 

Bij welke hospitalisatieverzekering kan ik terecht?

VerzekeraarVoordelenMeer info
Helan- Franchise tussen € 0 en € 150
- Instap ook na 65 jaar mogelijk
- Mogelijk zonder grensbedrag
- Vergoeding van o.a. Verblijfskosten (eigen kamer),
Daghospitalisatie / Remgelden
Ereloonsupplementen
DKV- Franchise tussen € 0 en € 154,23
- Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten mogelijk
- Medische kosten van 30 dagen voordien worden terugbetaald
- Rechtstreekse betaling factuur
- Vrij kamerkeuze mogelijk

Redenen om de hospitalisatieverzekering op te zeggen

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom de hospitalisatieverzekering opzeggen noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als je een nieuwe werkgever krijgt, die de mogelijkheid biedt om een andere hospitalisatieverzekering voor een veel lagere premie via de werkgever af te sluiten. Een andere reden kan zijn dat je aan het verzekeringen vergelijken bent geweest en een betere hospitalisatieverzekering bij een andere maatschappij hebt gevonden. Een betere verzekering kan betekenen dat de dekking groter is, maar ook dat er minder premie moet worden betaald voor dezelfde bescherming. Kijk echter uit met de hospitalisatieverzekering opzeggen. Bij het wisselen van verzekeraar ben je soms een aantal maanden niet verzekerd.

Hospitalisatieverzekering opzeggen via opzegbrief of opzegmail
Hospitalisatieverzekering opzeggen via opzegbrief of opzegmail

Procedure bij het opzeggen

De hospitalisatieverzekering opzeggen is niet moeilijk. Je moet alleen in de gaten houden dat dit op het juiste moment wordt gedaan. Bij een hospitalisatieverzekering geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Wees dus op tijd met het versturen van de documenten waarin je aangeeft de verzekering te willen beëindigen. Veel verzekeraars en ziekenfondsen hebben op hun website een formulier waarmee je een verzekering kunt opzeggen. Dit formulier kan met de computer worden ingevuld en het kan vervolgens digitaal worden verzonden. In principe werken dit soort procedures uitstekend, maar het is verstandig om een schermafdruk van het ingevulde formulier te maken.

Hospitalisatieverzekering opzeggen per post

Een andere manier van hospitalisatieverzekering opzeggen is per post. In de brief moeten in elk geval je naam, adres en het polisnummer worden vermeld. Het wordt aanbevolen om zo’n brief aangetekend te versturen. Anders bestaat het risico dat de brief niet aankomt, verkeerd wordt bezorgd, of dat de verzekeraar ontkent de brief te hebben ontvangen. Om er zeker van te zijn dat de verzekeraar de verzekeraar beëindigt kun je vragen om een bevestiging van het opzeggen van je hospitalisatieverzekering, met daarbij de vermelding van de datum waarop de dekking eindigt.

Wachtpolis

Wie van zijn werkgever een nieuwe hospitalisatieverzekering krijgt aangeboden hoeft niet zijn eigen hospitalisatieverzekering opzeggen. Het is veel verstandiger om de individuele hospitalisatieverzekering om te zetten naar een wachtpolis. Dat is een polis met een lage premie, waarmee het verlies van een hospitalisatieverzekering via de werkgever vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, ontslag of faillissement kan worden opgevangen. Je kunt de wachtpolis op dat moment weer omzetten naar je vroegere individuele hospitalisatieverzekering. Met een wachtpolis behoud je de instapleeftijd van je individuele verzekering. Dat is gunstig voor de hoogte van de premie zodra de hospitalisatieverzekering wordt hervat.

Hospitalisatieverzekering omzetten

Wie geen wachtpolis heeft kan kiezen voor omzetting van de hospitalisatieverzekering van de werkgever naar een individuele hospitalisatieverzekering bij dezelfde verzekeraar. De dekking uit de verzekering van de werkgever blijft dan gehandhaafd. De aanvraag van deze omzetting moet binnen 30 dagen na het beëindigen van de verzekering van de werkgever worden gedaan. Het nadeel van deze procedure is, dat dit leidt tot een enorme verhoging van de premie. Vooral als de verzekering worden beëindigd in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, kan de verhoging kan het om een verhoging van wel 300 procent gaan. Met een wachtpolis is de premiestijging minder groot.

Wachttijd

De hospitalisatieverzekering opzeggen om een nieuwe verzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar betekent dat je waarschijnlijk een tijdlang niet verzekerd zult zijn. Dat komt doordat verzekeraars bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering een wachttijd in acht nemen. Die kan variëren van 3 maanden tot een jaar, afhankelijk van de verzekeraar. Ook kan de wachttijd per soort behandeling variëren. Er is echter een uitzondering, want als iemand een hospitalisatieverzekering heeft afgesloten en gedurende de wachttijd een ongeval krijgt of acuut ziek wordt, dan zullen de kosten van de behandeling in het ziekenhuis wel worden vergoed, overeenkomstig de afspraken in de nieuwe polis.

Opzegbrief hospitalisatieverzekering

Eventueel kunt u deze tekst als basis gebruiken voor de opzegbrief of opzegmail aan uw hospitalisatieverzekering.

Beste Verzekeraar,

Ik wil graag mijn hospitalisatieverzekering opzeggen per [Datum] (bvb. 1 januari 2023).

Ik zou het op prijs stellen als u mijn opzegging zo snel mogelijk in behandeling kunt nemen en mij kunt laten weten wat de verdere procedure is voor het terugbetalen van eventuele vooruitbetaalde premie.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]