Hospitalisatieverzekering CM

In België is bijna iedereen bekend met het hospitaalplan van ziekenfonds CM, maar dit fonds biedt ook de mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten. Het gaat om een mutualiteit, wat betekent dat er minder premie hoeft te worden betaald dan bij een verzekeringsbedrijf. De hospitalisatieverzekering CM is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Hij vergoedt een aanzienlijk deel van de kosten als je wegens ziekte of een ongeval moet worden behandeld in het ziekenhuis. Desondanks is de service die wordt geboden minder uitgebreid dan bij verzekeraars. Het grootste minpunt is, dat de patiënt zelf de administratieve afhandeling met het ziekenhuis moet regelen.

VerzekeraarVoordelenMeer info
Helan- Franchise tussen € 0 en € 150
- Instap ook na 65 jaar mogelijk
- Mogelijk zonder grensbedrag
- Vergoeding van o.a. Verblijfskosten (eigen kamer),
Daghospitalisatie / Remgelden
Ereloonsupplementen
DKV- Franchise tussen € 0 en € 154,23
- Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten mogelijk
- Medische kosten van 30 dagen voordien worden terugbetaald
- Rechtstreekse betaling factuur
- Vrij kamerkeuze mogelijk

Dekking van de hospitalisatieverzekering CM

Om een idee te krijgen van de zorgkosten waartegen de hospitalisatieverzekering CM bescherming biedt volgt hier een kort overzicht.

Verblijf in het ziekenhuis

Als de verzekerde in het ziekenhuis moet verblijven worden de kosten van een meerpersoonskamer volledig vergoed. Dat betreft dus een kamer voor 2 of meer personen. Als de verzekerde ervoor kiest om op een eenpersoonskamer te liggen, zal de vergoeding niet volledig zijn, maar beperkt blijven tot een maximumbedrag per dag. De patiënt moet dan rekening houden met een fors bedrag, dat hij zelf moet betalen.

Eigen risico

De hospitalisatieverzekering CM maakt voor de reguliere vergoedingen geen gebruik van een eigen risico. De medicijnen en dergelijke worden dus volledig vergoed. Als een patiënt ervoor kiest om op een eenpersoonskamer te liggen geldt er voor de kamer wel een franchise.

Implantaten en hulpmiddelen

Bij de hospitalisatieverzekering CM wordt gewerkt met een maximumbedrag voor de vergoeding van implantaten en externe hulpmiddelen, zoals steunkousen. Dit maximumbedrag is geldig voor iedere opname in het ziekenhuis, dus ook als dat meerdere keren per jaar gebeurt.

Medische kosten

Alle kosten die op medisch vlak worden gemaakt worden in de hospitalisatieverzekering CM volledig gedekt. Dat geldt voor de medicijnen en consulten die tijdens de opname in het ziekenhuis  worden gebruikt, en ook voor de periode voor en na de opname. Bij de periode voorafgaand aan de opname geldt een termijn van 1 maand. De kosten voor medicijnen en consulten na het ontslag uit het ziekenhuis worden 3 maanden vergoed.

Ernstige ziekten

Er is in de hospitalisatieverzekering CM een mogelijkheid om dekking te krijgen voor de kosten als gevolg van ernstige ziekten. Voorbeelden daarvan zijn de ziekte van parkinson, aids, multiple sclerose en een kwaadaardige tumor. De dekking kent echter ook vrij veel beperkingen.

Voordelen van de hospitalisatieverzekering CM

Het voordeel van de hospitalisatieverzekering CM is, dat de premie bij dit ziekenfonds lager is dan bij een verzekeraar.  Daardoor is het een mooie verzekering voor personen die weinig zorg nodig hebben. De hospitalisatieverzekering CM wordt daarom vooral door jonge Belgen afgesloten. Het is daarbij ook een voordeel, dat er geen leeftijdsgrens geldt. Mocht het nodig zijn om voor een behandeling één of enkele nachten door te brengen in het ziekenhuis, dan wordt aangeraden om niet voor een eenpersoonskamer te kiezen. Want bij de hospitalisatieverzekering CM geldt dan een flinke eigen bijdrage per dag.

Nadelen van de hospitalisatieverzekering CM

Enkele van de nadelen van de hospitalisatieverzekering CM zijn al aan de orde geweest, zoals de minimale bijdrage die wordt vergoed als je een eenpersoonskamer in het ziekenhuis wilt. In vergelijking met een verzekeraar is de dekking voor behandelingen in een ziekenhuis minder breed. Dat geldt in nog sterkere mate voor behandelingen in een ziekenhuis in het buitenland. Bij de vergoedingen voor ernstige ziekten is het aantal ziekten gelimiteerd. Tenslotte is het een nadeel dat de hospitalisatieverzekering CM geen derde betalersregeling heeft. De patiënt moet de financiële afhandeling met het ziekenhuis dus zelf regelen. Voor iemand die net uit het ziekenhuis komt kan dat een flinke belasting zijn.

Afsluiten van een hospitalisatieverzekering CM

Belgen die een hospitalisatieverzekering CM willen afsluiten kunnen eerst een simulatie doen op de website om de hoogte van de premie te bekijken. Daarna moet je lid worden van van het ziekenfonds en kun je de verzekering afsluiten. Een voorwaarde is, dat er geen financiële achterstanden zijn. Wie al een verplichte verzekering heeft voor het gezin sluit automatisch een hospitalisatieverzekering af voor alle gezinsleden.

Wachttijd

Bij de hospitalisatieverzekering CM worden verschillende wachttijden in acht genomen, die ingaan op de datum waarop de verzekering wordt afgesloten. De algemene wachttijd voor reguliere behandelingen in het ziekenhuis bedraagt 3 maanden. Een traject voor een vruchtbaarheidsbehandeling mag pas 9 maanden na het afsluiten van de verzekering worden gestart. Wat betreft de wachttijd geldt er een uitzondering voor behandelingen in het ziekenhuis, die nodig zijn vanwege een ongeval of een acute ziekte. De kosten daarvan zijn dus wel gedekt.

Hoogte van de premie

Bij de hospitalisatieverzekering CM wordt de hoogte van de premie bepaald na de aanvraag op basis van de leeftijd van de aanvrager. Je moet voor de berekening van de premie een aantal gegevens aanleveren. Elk jaar wordt opnieuw bepaald hoe hoog de premie voor het volgende kalenderjaar is. Als peildatum geldt 31 december. Voor jonge kinderen die bij één van de ouders op de polis staan geldt tot hun tweede verjaardag een premievrijstelling.

Algemene conclusie

De hospitalisatieverzekering CM heeft als aantrekkingspunt de lage premie. Maar, zoals bij verzekeringen altijd het geval is, reflecteert die lagere premie in de dekking. Die is beduidend minder breed dan bij vergelijkbare hospitalisatieverzekeringen van verzekeraars. Als dat geen bezwaar is en als je bereid bent bij een ziekenhuisopname af te zien van een eenpersoonskamer, zal de hospitalisatieverzekering CM prima voldoen. Wie een betere dekking wil, kan beter voor een meer uitgebreide hospitalisatieverzekering bij een verzekeraar kiezen, en de wat hogere premie op de koop toe nemen.